1

Monety

Narodowy Bank Polski uczcił 75. rocznicę złamania szyfru Enigmy poprzez wprowadzenie do obiegu 21 marca 2007 r. trzech monet o nominałach:

  • 100 zł – wykonaną stemplem lustrzanym w złocie,
  • 10 zł – wykonaną stemplem lustrzanym w srebrze,
  • 2 zł – wykonaną stemplem zwykłym w stopie Nordic Gold.

Monety zaprojektowała Ewa Tyc-Karpińska.

Awers: Centralnie, wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. W tle tabele literowe oraz konturowo zaznaczony ideowy schemat działania maszyny szyfrującej Enigma. W otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA, oznaczenie roku emisji: 2007 oraz napis: 100 ZŁ. Pod lewą łapą orła znak mennicy wkomponowany w tabele literowe.

Rewers: Z lewej i z prawej strony stylizowane żarówki z maszyny szyfrującej Enigma. Wokół nich dwa zbiory okręgów odzwierciedlających promienie światła. U góry w trzech rzędach litery alfabetu połączone liniami z dwoma rzędami liter znajdującymi się poniżej. Pod żarówkami napis: 75. ROCZNICA ZŁAMANIA SZYFRU ENIGMY.


Awers: Wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, nad orłem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA. W tle stylizowany schemat działania maszyny szyfrującej Enigma oraz wyłaniający się z kompozycji linii stylizowany napis: ENIGMA. Pod schematem z lewej strony oznaczenie roku emisji: 2007. U dołu napis: 10 ZŁ. Pod lewą łapą orła znak mennicy.

Rewers: Umowny labirynt połączeń nawiązujący do działania maszyny szyfrującej Enigma. W środku napis: ENIGMA. Pod nim napis: 1932 odwrócony o 180 stopni. W otoku napis: 75. ROCZNICA ZŁAMANIA SZYFRU ENIGMY.

Na boku: napis MARIAN REJEWSKI, HENRYK ZYGALSKI, JERZY RÓŻYCKI, rozdzielony gwiazdkami.


Awers: Wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, po bokach orła oznaczenie roku emisji: 20-07, pod orłem napis: ZŁ 2 ZŁ, w otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA, poprzedzony oraz zakończony sześcioma perełkami. Pod lewą łapą orła znak mennicy.

Rewers: Stylizowane koło wirnika szyfrującego Enigmy. Na obwodzie w kółkach napis: REJEWSKI RÓŻYCKI ZYGALSKI. Wokół środka napis: 75. ROCZNICA ZŁAMANIA SZYFRU ENIGMY.

Na boku: Ośmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami.

Żródło: http://www.nbp.pl