1

Autograf

autograf Mariana Rejewskiego

Źródło: Marian Rejewski "Wspomnienia z mej pracy w Biurze Szyfrów Oddziału II Sztabu Głównego w latach 1930-1945"