Biblio­grafia

Selektywne zestawienie bibliograficzne wydawnictw zwartych, artykułów z czasopism i dokumentów audiowizualnych dostępnych w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bydgoszczy

WYDAWNICTWA ZWARTE

Marian Rejewski - pogromca ENIGMY / Zdzisław J. Kapera. - Kraków; Mogilany : The Enigma Press, 2005. - 96 s.

Sygnatury: PBWBY 153771 p/94(438)A/Z

Zawiera: 1. Zamiast wstępu. 2. Podziękowania. 3.Ujawnienie Enigmy i jej znaczenie w II wojnie światowej. 4. Marian Adam Rejewski (1905 – 1980). 5. Przypisy do biogramu. 6. Bibliografia.

Marian Rejewski 1905-1980 : życie Enigmą pisane / wstęp Zbigniew Brzeziński. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Bydgoszcz : Urząd Miasta, 2005. - 288 s.

Sygnatury: PBWBY M 153791, 153870 p/94(438)A/Z

Zawiera: Jan Nowak–Jeziorański. prof. Zbigniew Brzeziński, Nieznani zwycięzcy. Jan Mokrzycki. Hanka Sowińska, Życie Enigmą znaczone. ppłk. rez. mgr Jerzy Lelwic, Marian Rejewski – bydgoszczanin, który pomógł aliantom wygrać wojnę. Mavies Batey, Marian i Lilly. prof. Wojciech Polak, Działania władz bezpieczeństwa PRL wobec Mariana Rejewskiego. dr Tomasz Chinciński, Kryptonim „Targowica” – aparat bezpieczeństwa Polski Ludowej wobec oficerów wywiadu II Rzeczypospolitej. dr Jan Stanisław Ciechanowski, Polski wkład w złamanie niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma. dr Przemysław Olszowski, Oddział II Sztabu Głównego Wojska Polskiego – organizacja i funkcjonowanie służby informacyjno – wywiadowczej II Rzeczypospolitej. dr Grzegorz Nowik, Polski radiowywiad w latach 1918 – 1920. prof. Jan Ciechanowski, Polsko–brytyjska współpraca wywiadowcza w czasie drugiej wojny światowej: zasady, przebieg i wyniki. Eugenia Maresch, Kompania Radiowywiadowcza w Angli. dr Jacek Tebinki, Relacja byłego szefa polskiego wywiadu o złamaniu Enigmy z 31 V 1974 roku. Dr Jan Stanisław Ciechanowski, Eugenia Maresch, Przekazanie Enigmy aliantom. Pyry, lipiec 1939 r. Nowe dokumenty z archiwów brytyjskich. dr David Kahn, Kryptoanaliza w bitwie o Atlantyk. Bydgoska konferencja „Tajemnice Enigmy”, 9-10 listopada 2004 r. Kalendarium.

Tajemnice Enigmy 1939-2004 : 65 rocznica przekazania Enigmy przez polski wywiad Państwom Sprzymierzonym. - Bydgoszcz : [Urząd Miasta], [2004]. - [22] s.

Sygnatury PBWBY 153790 p /94(438)A/Z

Zawiera: Zagadka Enigmy. Teczka figuranta. Hasło „Enigma” Brytyjski film o zdrajcy.

Sekret Enigmy / Stanisław Strumph Wojtkiewicz. - Warszawa : "Iskry", 1978. - 157, [3] s.

Sygnatury PBWBY M 72772

Zawiera: Tu – praca i skromność, tam – blaga. Marsz w historię. Zaproszenie do Warszawy. Polska Enigma. Ocalić myśli. „Żółte kartki”. Ultra, córka polskiej Enigmy. Szyfrowe pojedynki. Zaglądając w karty.

W kręgu Enigmy / Władysław Kozaczuk. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1979. - 406, [5] s.

Sygnatury PBWBY M 80683, M 81584

Zawiera: Zamiast wstępu. Alchemia (ukrytego) słowa. Kurs szyfrowy w Poznaniu. Kod morski – szyfr maszynowy. Enigma – Made in Poland. Pojedynek polskiego BS 4 z hitlerowskim Chi – Dienst. Bomba kryptologiczna –ostatnie miesiące pokoju. Wojna i ewakuacja. W ośrodku „Bruno” pod Paryżem. W szerszym kręgu Enigmy. Uderzenie wojsk niemieckich na Francję. W tajnym ośrodku „Cadix”. Trzecia zmiana sztafety: Ultra. Plan Attyla i rozwiązanie „Cadix”. Hiszpańskie intermezzo. Wiadomości o nieprzyjacielu. Enigma w wojnie morskiej. Finał batalii szyfrów. Parę spraw graniczących z „cudem”. Ludzie i komputery. Aneks. Marian Rejewski. Matematyczne podstawy rozwiązania niemieckiego szyfru maszynowego „Enigma”. Ważniejsze źródła i opracowania. Indeks nazwisk.

Wspomnienia z mej pracy w Biurze Szyfrów Oddziału II Sztabu Głównego w latach 1930-1945 / Marian Rejewski ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2011. - 158, [18], 157, [1] s.

Sygnatury PBWBY p 154703/94(438)A/Z, M 154704

Zawiera: Wspomnienia z mej pracy w Biurze Szyfrów Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego w latach 1930-1945. Wstęp.  Praca w Ekspozyturze w Poznaniu. Początki pracy w Sztabie. Maszyna Enigma. Odtwarzanie kluczy depesz. Maszyna Enigma. Opis. Teoria permutacji. Odtworzenie połączeń bębenków. Odtwarzanie kluczy dnia. Eksploatacja maszyny Enigma w Kraju i na Zachodzie. Praca we Francji w warunkach konspiracyjnych. Praca w Wielkiej Brytanii. Zakończenie. Uzupełnienie.

Złamanie enigmy : historia Mariana Rejewskiego / Leszek Gralewski. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2009. - 192 s.

Sygnatury PBWBY p 158016/94(438)A/Z, M 158017

Enigma /Hugh Sebag-Montefiore ; z ang. przeł. Maciej Antosiewicz. - Warszawa : Świat Książki, 2010. - 431, [1] s., [16] s.

Sygnatury: PBWBY p 154241 /94(438)A/Z

Tajemnice Bletchley Park : kulisy łamania szyfrów Enigmy / Sinclair McKay ; [przekł. Barbara Gutowska-Nowak]. - Warszawa : Muza, 2013. - 392, [2] s., [6] s. tabl.

Sygnatury: PBWBY 157917

Enigma : bliżej prawdy / Marek Grajek. - Wyd. 1. popr. (dodr.). - Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2010. - 691, [1] s., [8] s. tabl.

Sygnatury: PBWBY M 154240

Marjan Rejewski 1905-1980 : living with the enigma secret / [introd. Zbigniew Brzeziński ; ed. team: Jan Stanisław Ciechanowski et al. ; transl. by Antoni Bohdanowicz, Witold Zbirohowski-Kościa]. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Tekst, 2009. - 288 s.

Sygnatury: M 161891

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

Marian Rejewski w optyce władz bezpieczeństwa PRL / Marian Polak // Czasy Nowożytne. - 2005, nr  18-19, s. 118-127 online

Marian Rejewski (1905-1980) - pogromca Enigmy / Jerzy Lelwic // Matematyka. - 2011, nr 10, s. 3-11

Tajemnice szyfrów Cz. 1, Polacy przeciwko Enigmie / Marek Grajek ; rozm. przepr. Bogusław Kubisz, oprac. Joanna Bartołd // Mówią Wieki. - 2014, nr 12, s. 45-49

Tajemnice szyfrów Cz. 2, Wojna kryptologów / Marek Grajek ; rozm. przepr. Bogusław Kubisz, oprac. Joanna Bartołd // Mówią Wieki. - 2015, nr 1, s. 36-39

Zanim było Bletchley Park / Katarzyna Dzierzbicka // Pamięć.pl. - 2015, nr 7-8, s. 96-100 online

DOKUMENTY AUDIOWIZUALNE

Tajemnica Enigmy. Odc. 1-8 [Film] / scen. Stanisław Strumph Wojtkiewicz, Roman Wionczek ; reż. Roman Wionczek. - Warszawa : Telewizja Polska, cop. 2009. - 2 dyski optyczne (323 min)

Sygnatury PBWBY Og 266-267 DVD