Naj­wyż­sze odzna­cze­nie ame­ry­kań­skiego wywiadu - Knowl­ton Award - dla Mariana Rejew­skiego

Medal Knowl­tona przy­znała pośmiert­nie Maria­nowi Rejew­skiemu kapi­tuła Związku Kor­pu­sów Wywiadu Woj­sko­wego USA na wniosek Kontr­wy­wiadu Dowództw Sojusz­ni­czych NATO. Odzna­cze­nie ode­brała…

_ Naj­wyż­sze odzna­cze­nie ame­ry­kań­skiego wywiadu - Knowl­ton Award - dla Mariana Rejew­skiego