Źródło: Marian Rejew­ski „Wspo­mnie­nia z mej pracy w Biurze Szyfrów Oddziału II Sztabu Głów­nego w latach 1930-1945“